Fotoprocházka po stanici Lanškroun

Začátkem května jsem byl pověřen důležitým úkolem dovézt svou přítelkyni (a nastávající manželku) do svatebního salónu v Lanškrouně za účelem výběru svatebních šat. Jakožto ženichovi mi byla tato činnost zapovězena a tak jsem místo čekání v autě vyrazil na místní nádraží a zdokumentoval si ho. Vzhledem k tomu, že se jedná o koncovou stanici na lokálce, rozhodl jsem se podělit se o nafocený materiál a nabídnout ho jako připadnou inspiraci pro návrh a modelové zpracování podobného tématu.

Na začátek tedy několik suchých faktů. Železniční stanice Lanškroun je koncovou stanicí trati Česká Třebová - Lanškroun (272 v jízdních řádech nebo 314 služebně), nicméně samotná lokálka do Lanškrouna vychází ze stanice Rudoltice v Čechách, kde je také její kilometr 0. Počátky provozu na této cca 4,5 km dlouhé trati spadají do roku 1885. Původně byla zaústěna přímo do tratě 270, ale posléze byla odbočka přeložena do stanice Rudoltice v Čechách. Jako na správné lokálce byla i v Lanškrouně výtopna, která se však do dnešních dnů nezachovala. V současné době probíhá na lokálce provoz podle předpisu D3 a dirigující dispečer sídlí v Rudolticích v Čechách.


Procházku zahájíme na zhlaví stanice, konkrétně u první výhybky (v plánku číslované 9) v km 3,949. Na první fotografii je vidět tato výhybka a odbočující vlečka do ACHP opatřená výkolejkou.


Detail výkolejky.


Pohled směrem na Rudoltice, vlečka ACHP mizí za branou podniku.


Výhybka č. 8 začíná takřka u silničního přejezdu...


...odkud se nám naskýtá už takřka ničím nerušený pohled do nádraží.


Hned za přejezdem se na koleji 6 nachází starší typ výkolejky. Při svých železničních toulkách jsem ho zatím potkal jen dvakrát.


Výkolejka z druhé strany.


Pohled do nádraží z parkoviště u přejezdu.


A pohled z druhé strany na zakončení kolejí 4 a 6. Právě zde stávala výtopna.


Ještě jednou a detailněji.


Výkolejka č. 4 kryjící vlečku do Tesly a manipulační kolej 5.


Výhybka č. 3, kterou se odděluje vlečka Tesly od koleje 5. Sem se na konci ještě jednou vrátíme.


Pohled na zhlaví z kraje nástupiště.


Nástupiště u koleje 3 je vyvýšené a přímo navazuje na chodník okolo budovy, nástupiště u koleje 1 je sypané zpevněné.


Dopravní kolej 3 je ukončena návěstidlem a dále pokračuje krytá výkolejkou jako manipulační. Ve stanici zrovna stála na koleji 2 odstavená souprava vozů Eas-u.


Výkolejka č. 1 na koleji 3, za kterou plynule stoupá rampa.


Pohled z rampy směrem ke konci tratě.


Výhybka č. 2, ze které vychází vlečka do ZZN.


"Průmyslová" část stanice.


Detail stroje na vykládání uhlí.


Ještě před odbočením vlečky ZZN se nachází naviják pro manipulaci s vozy.


A hned u výhybky č. 2 i nějaké nakládací/vykládací zařízeni ZZN s pásovym dopravníkem.


Na konci koleje č. 3 se nachází další rampa, tentokrát čelní.


A ještě jednou detailněji.


Kousek od konce koleje č. 1 je i obrysnice.


A tady už samotný konec trati v km 4,408.


Pohled směrem ke staniční budově od výhybky č. 1 u konce tratě.


A teď už slibovaný návrat na začátek stanice k výhybce č. 3. Jak už bylo uvedeno, zde se z koleje 5 odděluje vlečka Tesly.


Vlečka mizí přes silnici za vraty podniku. Zde by měla být kryta další výkolejkou.


Kolej 5 pokračuje souběžne s plotem továrny a přijezdovou cestou k nádraží...


...a je zakončena šturcem těsně před křižovatkou příjezdové cesty s další ulicí. Pokud by nějaký vůz přecejen překonal šturc, asi by někomu zaparkoval v garáži :)


A na závěr i fotka s vlakem. Během focení přijel na osobáku z Rudoltic motorový vůz 810 056 pokřtěný Věruška.


https://great-mind.org currencies