Staniční doplňky v reálu a modelu

Malosérioví výrobci nám nabízejí mnoho vychytávek, kterými můžeme vyšperkovat naše kolejiště. Mnohdy se však stává, že modelář neví jak přesně daný model některého z železničních zařízení použít. Z tohoto důvodu jsem se rozhodnul, že sepíšu krátké povídání na toto téma, které se bude zabývat třemi doplňky kolejiště, které si každý snadno zvládne postavit z leptů firmy Hekttor - jedná se o výkolejku, stojan na zarážky a výměnová návěstidla. ke každému prvku zde tedy naleznete jeho popis, fotografie a případně i nápady jak ho ještě víc vylepšit.

Výkolejka

Jedná se o zařízení sloužící k boční ochraně jízdní cesty. Úkolem výkolejky je (jak už napovídá její název) vykolejit vozidlo, které přes ní jede. Na naší železniční síti můžeme nalézt dva základní typy výkolejky. Starší typ (obr. 1 a 2) a novější typ (obr. 3). Oba typy výkolejky jsou pevně umístěny v kolejišti. V některých místech se možná lze ještě setkat s výkolejkou přenosnou, zapřenou v kolejišti dlouhou rukojetí. Leptová stavebnice firmy Hekttor ztvárňuje výkolejku novějšího typu, proto budou následující příklady zobrazovat právě ji.Starší typ výkolejky - Lanškroun


Novější typ výkolejky - Praha-Ruzyně

Srdcem výkolejky je ocelová šikmá patka s nálitkem po straně, která v uzavřeném stavu přiléhá ke kolejnici. Kolo vozu jedoucího přes výkolejku se při najetí na patku zvedne z kolejnice a je nálitkem vyvedeno mimo kolejnici, díky čemuž vůz vykolejí a zastaví se. V otevřeném stavu výkolejka nebrání průjezdu.

Výkolejky mohou být ovládány ručně (zajištěné klíčem) nebo mechanickým či elektromotorickým přestavníkem. V závislosti na použitém staničním zabezpečovacím zařízení mohou být také do něj zapojeny.


Zámek s klíčem na výkolejce - Praha-Ruzyně

Výkolejky jsou umisťovány na manipulační nebo vlečkové koleje všude tam, kde by případné nechtěné ujetí vozů mohlo způsobit ohrožení jízdní cesty na přilehlých kolejích. V závislosti na poloze v rámci kolejiště stanice/vlečky se umisťují 3 metry před námezníkem buď na pravou nebo levou kolejnici tak, aby vykolejený vůz mířil mimo chráněnou kolej. Podle směru, kterým výkolejky vyvádí kolo z kolejnice, rozlišujeme výkolejky levé a pravé. Pokud to prostorové poměry dovolují, lze při plánování stanice místo výkolejky použít odvratnou kolej. V případě, že se na manipulační koleji nachází silniční přejezd, bývá tento kryt z každé strany jednou výkolejkou, primárně bránící vjezdu ujetého vozu nebo posunového dílu na otevřený přejezd (např. Dobříš, Chotěboř, Golčův Jeníkov, ...).


Schéma umístění výkolejky v kolejišti

Schéma výše ukazuje základní varianty umístění výkolejky v kolejišti. Červený trojúhelník znázorňuje tvar klínového nálitku výkolejky, zeleně je zvýrazněna chráněná cesta a černou šipkou pak směr, kterým by se v případě přejetí přes uzavřenou výkolejku měl pohybovat ujetý vůz.

Níže je uvedeno několik příkladů různých variant výkolejek, kterými se lze inspirovat při stavbě kolejiště.

1) Ručně stavěná výkolejka bez návěstidla

Nejjednodušší varianta výkolejky, co se týče stavby z leptu Hekttor (všechny ostatní varianty již vyžadují nějakou úpravu či tvorbu vlastních dílů). Výkolejka neobsahuje žádné další zařízení. Je zajištěna klíčem, který může být součástí SZZ. V současné době se už v této podobě výkolejky neusazují, musí mít vždy návěstidlo.


Místně ovládaná výkolejka bez návěstidla - Lanškroun

2) Ručně stavěná výkolejka s návěstidlem

Výkolejka může být mechanicky spojena s návěstidlem signalizujícím její otevření. V současné době se nově osazuje jen návěstidlo, které v poloze uzavřené návěstí "posun zakázán" a v poloze otevřené "jízda přímým směrem".Výkolejka s návěstidlem s návěstí "posun zakázán" - Praha-Dejvice

V praxi se však stále můžeme setkat s výkolejkami, jejichž návěstidlo návěstí i kombinaci "stůj, kolej uzavřena" a "jízda přímým směrem" (viz foto z žst. Lanškroun) nebo kombinaci "stůj, kolej uzavřena" a "uzavření koleje zrušeno" (např. výkolejky u stavědla 3 v žst. Praha-Bubny).Výkolejka s návěstidlem s návěstí "stůj, kolej uzavřena" - Lanškroun

3) Výkolejka dálkově stavěná

Výkolejky z předchozích dvou příkladů byly ručně stavěné. Dálkově ovládané výkolejky se vyznačují viditelnou přítomností přestavníku, ať už mechanického nebo elektrického. Příkladem budiž foto z žst. Praha-Ruzyně pro výkolejku ovládanou mechanickým přestavníkem a foto z žst. Praha-Dejvice pro výkolejku ovládanou elektricky.


Dálkově (mechanicky) ovládaná výkolejka - Praha-Ruzyně


Dálkově ovládaná výkolejka s elektrickým přestavníkem - Praha-Dejvice

4) Výkolejka krytá seřaďovacím návěstidlem

Foto z žst. Praha-Dejvice z předchozího příkladu demonstruje i další variantu zpracování výkolejky. Při rekonstrukci stanice zde došlo k náhradě původního elektromechanického zabezpečovacího zařízení elektronickým stavědlem ESA 11. Výkolejka je tedy ovládána elektrickým přestavníkem, ale namísto mechanického návěstidla je kryta seřaďovacím návěstidlem. Tato varianta bude přicházet v úvahu pro modeláře, kteří modelují reléové zabezpečovací zařízení.


Výkolejka krytá seřaďovacím návěstidlem - Praha-Dejvice

Stojan na zarážky

Zarážky, nebo-li čuby, slouží k podložení kol vozů jako zábrana proti samovolnému rozjetí. Leptanou stavebnici stojanu a zarážek nabízí opět firma Hekttor. Své opodstatnění najde stojan všude, kde je nutné odstavovat vozy. Můžete ho tedy nalézt u manipulační koleje poblíž skladiště nebo rampy, u odstavných kolejí nebo poblíž stavědel. Pokud se pohybujete v epoše V nebo VI, tak se rozhodně nechte inspirovat obrázky níže a pomocí tenkého drátku nebo nitě vytvořte epesní řetěz se zámkem, který brání tomu, aby zarážky skončily výměnou za pár korun na čůčo ve sběrně starého železa.Stojan na zarážky - Praha-Ruzyně


Stojan na zarážky - Praha-Dejvice

Tip: Pokud se ve vaší vozové flotile nachází i hytlák Ds, klidně přihoďte jednu zarážku jako dekoraci na jeho plošinu.

Výměnová návěstidla

Je vcelku jedno, zda sáhnete po hotových nepohyblivých imitacích od ESP Pečky nebo leptaných stavebnicích od Hekttora, výměnová návěstidla vhodně doplní a oživí vzhled stanice. Speciální kategorií jsou pak pohyblivá návěstidla Berka, která jsou úžasně propracovaná a opravdu pohyblivá jako skutečná, nicméně u stanic s rozsáhlými zhlavími můžou být pěkný zabiják rodinného rozpočtu :)

Lepty od Hekttora i pohyblivé mechanismy Berka lze získat v několika variantách. Pro použití v "současnosti", tedy epoše VI připadají v úvahu v zásadě jen dvě z nich. Buď je to návěstidlo pro výhybky jednoduché (tj. výhybky, které umožňují jízdu jen přímým nebo vedlejším směrem) nebo návěstidla pro výhybky obloukové a oboustranné. Návěstidlo s půlměsícem pro obloukové výhybky už současná podoba předpisu D1 nezná, lze ho však tolerovat ještě v epoše V.


Výměnové návěstidlo ručně stavěné jednoduché výhybky - Lanškroun


Výměnové návěstidlo ručně stavěné obloukové nebo oboustranné výhybky - Praha-Ruzyně

Z hlediska vzhledu je důležité rozlišit výhybky stavěné ručně a dálkově. Závaží výměníku ručně stavěné výhybky je nátěrem rozděleno na dvě poloviny - bílou a černou. Pokud je při pohledu na výměník bílá polovina závaží nahoře a černá dole, pak je výhybka postavena v základní poloze (lhostejno zda přímo či do odbočky). Výměník u ručně stavěných výhybek je v krajních polohách takřka rovnoběžný se zemí (byť to nemusí platit vždy, např. výhybka 6xa v Praze-Ruzyni).

Výhybky stavěné dálkově (ať už mechanickými nebo elektromotorickými přestavníky) mají závaží výměníku natřené celé žlutě. Narozdíl od ručně stavěných výměn pak výměník v krajních polohách má úhel se zemí cca 45 stupňů.


Mechanicky dálkově stavěná výhybka s přestavníkem - Praha-Ruzyně

Pro dálkově stavěné výhybky platí, že ne vždy musí mít výměnové návěstidlo. V případě použití elektromotorických přestavníků se v současné době už ani často neosazují samotné mechanismy výměníku a výměnového návěstidla a u výhybky je pak pouze krabice přestavníku.Dálkově stavěná výhybka s elektrickým přestavníkem bez výměnového návěstidla - Praha-Dejvice

K dálkově stavěným výhybkám je nutno podotknout, že by neměla být zapomínána infrastruktura s nimi související. Pokud jsou tedy na kolejišti usazeny výhybky se "žlutou koulí", pak by nemělo být zapomínáno na přestavníky, ale v případě výhybek stavěných dálkově mechanicky ani na závorníky, podzemní drátovodné trasy nebo sloupky s "rolničkami" od stavědla k výhybkám.

Elektromagnetické zámky

EM zámky jsem si schválně nechal na konec, protože pokud je mi známo, zatím je žádný z výrobců nenabízí. Spolu s pomocnými stavědly jsou však také nedílnou součástí kolejišť naších železničních stanic. Využívají se k vazbě některých prvků (výhybky, výkolejky) do staničního zabezpečovacího zařízení. V závislosti na přítomnosti klíče v zámku pak lze/nelze postavit vlakovou cestu obsahující tento prvek.


EM zámek výkolejky - Praha-DejviceEM zámek výhybky - Praha-Ruzyně

approximate forecast https://great-mind.org http://allhyip.pro
© 2008-2009 Jiří Brožek (Caprica build 1214.8)