Had

Pod tímto tajuplným názvem se skrývá moje domácí varianta modulovky. Když jsem si rozmyslel první stavbu kolejiště, rozhodnul jsem se, že si postavím kolejiště modulové. Nejedná se o moduly v pravém slova smyslu, je to prostě hadovité kolejiště rozebratelné na kousky. V průběhu času jsem zjistil, že se nejedná o úplně ideální variantu a proto jsem od tohoto plánu upustil. V té době už vzniknul segment staničky Mníšek a připraven byl návrh (zkrácené) koncové staničky podle skutečné stanice Jirkov. Následující text je částečně ještě z doby, kdy stavba probíhala.

Stavět jsem začal modulem malé staničky Mníšek. Inspirace přišla z posázavského pacifiku, nicméně finální podoba kolejiště stanice byla mírně upravena. Stanička nazvaná prostě Mníšek (vzhled staniční budovy je částečně inspirován Mníškem pod Brdy) má dvě dopravní koleje (1, 3) a dvě kusé manipulační koleje (2, 2a). U koleje 2a bude stát skladiště, na konci koleje 2 bude nákladní plocha využívaná pro nakládání dřeva staženého z lesů k odvozu na pilu a občasné skládání uhlí pro místní distribuci.

had
Původní návrh vzhledu staničky z WinTracku. Rampa v levé části nakonec nebude.

had
Takto vypadá finální schéma Mníšku.

had
A takto nikdy nerealizovaná koncová stanice Jirkov.

had
Modul hada už s kompletním kolejištěm stanice a sloupy osvětlení.

Když jsem začal staničku stavět, začala mi chybět možnost si projet modely, na kterých pracuji souběžně. Sice jsem je mohl prohnat po oválu ze start setu, ale to prostě není ono. Proto jsem si vytvořil dva nástavce, které mi umožňují ke stanici připojit profilové kolejivo s podložím a utvořit tak jednoduchý ovál, případně se dají jednotlivé kusy spojit do hada (odtud název) a simulovat tak delší mezistaniční úseky (prozatím bez nádraží na obou koncích).

had
Takhle vypadá stanička zapojená ve vlakodromu. Zatravněné a zaštěrkované prkno se zastávkou je můj první pokus o štěrkování a aplikaci travního koberce a foliáže. Nakonec přesně zapadl do chybějící části okruhu.

Stavba staničky je aktuálně ve stavu těsně před štěrkováním. Je hotová konstrukce s kompletním kolejištěm stanice, kompletní elektrické zapojení včetně osvětlení, všechny výhybky osazeny výměnovými návěstidly Berka, levé zhlaví i mechanickým odjezdovým návěstidlem. Před štěrkováním tedy bude nutné dosadit uz jen pravé návěstidlo. Ovládání výhybek je mechanické táhlem, návěstidel mechanické táhlem + lankem, o zpětný návrat ramene se stará pružinka. Ze staveb je téměř hotová budova stanice. Chybí ještě zahrádka, WC a skladiště.

had
had
Budova stanice v současném stavu.

Test nočního osvětlení. S trochou fantazie to vypadá jako mobilovka nočního manipuláku v nějaké zapadlé zasněžené stanici :)

had

Kromě staniční budovy jsem pro tento segment postavil i nádražní záchody a skladiště.

had

had

Takto vypadal segment se zkušebně osazenými budovami.

had

A takto už s částí kolejiště zaštěrkovanou.

had

© 2008-2009 Jiří Brožek (Caprica build 1214.8)